Support
Fashionmom
081-8191023
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

วิธีการชำระเงิน

Fashionmom

 เลขที่บัญชี
2822190724
 ชื่อธนาคาร
ไทยพาณิชย์
 ชื่อบัญชี
ศมาภร อัศภาภรณ์
 ชนิดบัญชี
ออมทรัพย์
 สาขาของธนาคาร
เทสโก้ โลตัสหลักสี่

ท่านสามารถโอนชำระเงินค่าสินค้าเข้าที่บัญชีของร้านค้าตามบัญชีนี้

 

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี น.ส.ศมาภร อัศภาภรณ์ เลขที่บัญชี 282-219072-4 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ สาขา  เทสโก้โลตัส หลักสี่
 

เมื่อโอนเงินแล้วกรุณาส่ง SMS หรือโทร 081-8191023 หรือส่ง 
E-Mail:fashionmom.net@gmail.com หรือแจ้งทาง facebook /line ID:tuksamaporn2
เพื่อแจ้งการโอนเงิน และแจ้งที่อยู่ส่งของและเบอร์โทรด้วยค่ะ
ขอบคุณค่ะ
ตุ๊ก