Support
Fashionmom
081-8191023
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

พัฒนาการทางภาษาเด็กวัย 2-3 ขวบ

วันที่: 05-11-2012

เด็กในวัยนี้ จะมีพัฒนาการทางภาษาแตกต่่างกัน ดังนั้น เด็กแต่ละคนมีพัฒนาการพูดที่เร็วช้าต่างกันได้ โดยยังอยู่ในช่วงที่ใกล้เคียง

พัฒนาการทางภาษาเด็กวัย 2 ขวบ
-พูดเป็นวลีได้ 2 คำต่อกัน เช่น แม่อุ้ม พ่อมา แม่นั่ง
- ทำตามคำสั่ง 2 ขั้นตอนได้ เช่น หนูเอาหนังสือไปเก็บแล้วหยิบตุ๊กตามาให้แม่
-สามารถชี้อวัยวะในร่างกายได้หลายส่วน
-สามารถชี้รูปภาพในหนังสือได้
- พูดได้ประมาณ 50 คำ หรือมากกว่า
-มีความเข้าใจในภาษาพูดอย่างน้อย 50%

อายุ 2-3 ขวบ มีการเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นและมีความเข้าใจภาษาเพิ่มขึ้น

พัฒนาการทางภาษาเด็กวัย 3 ขวบ
-พูดได้ 3 คำใน 1 ประโยค
-เข้าใจคำบุพบท เช่น วางตุ๊กตาบนโต๊ะ, วางใต้โต๊ะ
-ใช้คำพหูพจน์ เช่น หนู,มัน,เธอ
- พูดได้ประมาณ 200 คำ หรือมากกว่า
-มีความเข้าใจในภาษาพูดอย่างน้อย 75%

ถ้าคุณแม่รู้สึกว่าลูกยังทำไม่ได้ตามที่กล่าวมา ควรปรึกษาหมอเพื่อได้รับคำแนะนำต่อไปไม่ควรปล่อยทิ้งเอาไว้ปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ไข