Support
Fashionmom
081-8191023
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

การตั้งครรภ์กับการทำงาน

วันที่: 08-01-2015

 การตั้งครรภ์ กับการทำงาน

·         บอกข่าวดีนี้กับเจ้านาย คนแรกในที่ทำงานที่คุณควรบอกให้ทราบก่อน นั่นก็คือเจ้านายของคุณเอง เพื่อเป็นการให้เกียรติกันค่ะ ในกรณีที่คุณยังไม่ต้องการให้คนอื่นรู้จนกว่าจะพ้นช่วงอันตรายนี้ไปก่อน คุณอาจขอให้เจ้านายช่วยปิดเรื่องนี้ไว้ก่อนก็ได้ค่ะ

·         วางแผนการลาคลอด คุณสามารถลาคลอดได้ 90 วัน คุณควรนัดคุยกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลของบริษัทเพื่อแจ้งแผนการลาคลอด โดยนำใบรับรองแพทย์มายื่นเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันกำหนดวันคลอดของคุณ

·         วางแผนการทำงาน คุณควรหารือกับเจ้านายว่าในช่วงที่คุณไม่อยู่ ว่าใครจะมาทำงานแทนคุณ เพื่อถ่ายทอดงานต่อให้ และงานของคุณสามารถดำเนินไปอย่างเรียบร้อย

·         ความเป็นส่วนตัว ขณะที่กำลังตั้งครรภ์ ก็จะมารุมสนใจ ซึ่งอาจเป็นการรบกวนคุณโดยที่พวกเขาไม่รู้ตัว คุณอาจขอให้พวกเขาหยุดรบกวนคุณได้อย่างสุภาพ

·         การเลือกปฏิบัติ ในระหว่างที่คุณตั้งครรภ์ เจ้านายอาจให้งานคุณน้อยกว่าคนอื่น ส่วนตัวคุณเองก็กลัวว่าจะเป็นการเอาเปรียบเพื่อนร่วมงาน หากคุณไม่สบายใจ ควรอธิบายให้เจ้านายคุณทราบว่าคุณไม่ได้ต้องการการเลือกปฏิบัติ คุณยังสามารถทำงานได้ตามเดิม เพียงแต่ต้องหลีกเลี่ยงงานบางอย่างที่จะเป็นอันตรายต่อเด็กในท้อง เช่น งานที่ต้องยกของหนัก หรืองานที่ต้องยืนเป็นเวลานาน เป็นต้น

ด้วยคำแนะนำเหล่านี้คุณแม่มือใหม่ก็สบายใจกับการทำงานในที่ทำงาน แถมมีคนคอยดูแลเรามากยิ่งขึ้น แต่สำคัญที่สุดก็คืออย่าโหมเคลียร์งานมากนะคะ ต้องคำนึงถึงเจ้าตัวเล็กในท้องของคุณด้วย